تبلیغات
Web City Me - جغرافیای طبیعی ایران

به نام خداوند مهرآفرین

به وبلاگ ما خوش آمدید

مشاهده مطالب

http://madrese1234.mihanblog.com/post/42

موضوعات و سایت های برگزیده

جغرافیای طبیعی ایران

مطالعات اجتماعی-جغرافیا


حدود ۹۰ خاک ایران در محدوده فلات ایران واقع شده و کشوری کوهستانی محسوب می شود بیش از نیمی ازمساحت کشور را کوهها وارتفاعات ,۱۴ را صحراها و کمتر از ۱۴ آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده است...

جغرافیای طبیعی ایران


کشور ایران‌ با ۱۹۵/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع‌ وسعت‌ (هفدهمین‌ کشور جهان‌ )در نیمکرة‌ شمالی‌ ،نیمکرة‌ شرقی‌، در قارة‌ آسیا و در قسمت‌ غربی‌ فلات‌ ایران‌ واقع‌ شده‌ و جزء کشورهای‌ خاورمیانه‌ است‌ . نصف‌ النهار َ۵ ْ۴۴ شرقی‌ از غربی‌ ترین‌ نقطه‌ ایران‌ (حدود ۵۰ کیلومتری‌ غرب‌ ماکو) و نصف‌ النهار َ۱۸ ْ۶۳ شرقی‌ از شرقی‌ ترین‌ نقطه‌ ایران‌ (حدود ۱۵۰ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ سراوان‌ )عبورمی‌ کند .همچنین‌ مدار َ۳ ْ۲۵ شمالی‌ از جنوبی‌ ترین‌ نقطة‌ ایران‌ (حدود ۸۵ کیلومتری‌ چابهار)َ و مدار َ۴۷ ْ۳۹ شمالی‌ از شمالی‌ ترین‌ نقطة‌ ایران‌ (حدود ۸۰ کیلومتری‌ شمال‌ ماکو) می‌ گذرد.

همسایگان‌ ایران‌ و طول‌ مرزهای‌ مشترک‌ آنها با ایران‌ عبارتنداز :جمهوری‌ های‌ ارمنستان‌ (۴۰ )،آذربایجان‌ (۷۶۷ ) و ترکمنستان‌ (۱۲۰۶ ) در شمال‌ ،افغانستان‌ (۹۴۵ )و پاکستان‌ (۹۷۸ کیلومتر)در شرق‌ وترکیه‌ (۴۸۶ )و عراق‌ (۱۶۰۹ کیلومتر) در غرب‌ .طول‌ سواحل‌ ایران‌ در امتداد دریای‌ خزر از رودخانة‌ آستارا تا خلیج‌ حسینقلی‌ ۶۵۷ کیلومتر ،دریای‌ عمان‌ از خلیج‌ گواتر تا بندرعباس‌ ۷۸۴ کیلومتر و خلیج‌ فارس‌ از بندر عباس‌ تا دهانة‌ اروندرود نیز ۱۲۵۹ کیلومتر است‌ که‌ در مجموع‌ پیرامون‌ ایران‌ بالغ‌ بر ۸۷۳۱ کیلومتر می‌ باشد .

پایتخت‌ ایران‌ ،شهرتهران‌ است‌ و بنادر مهم‌ آن‌ عبارتنداز :انزلی‌ ، نوشهر،بوشهر، شهید رجایی‌ ،امام‌ خمینی‌ ، آبادان‌ ، خرمشهر،بندر عباس‌

● جغرافیای‌ طبیعی‌

حدود ۹۰% خاک‌ ایران‌ در محدوده‌ فلات‌ ایران‌ واقع‌ شده‌ و کشوری‌ کوهستانی‌ محسوب‌ می‌ شود.بیش‌ از نیمی‌ ازمساحت‌ کشور را کوهها وارتفاعات‌ ،۱۴ را صحراها و کمتر از ۱۴ آن‌ را نیز اراضی‌ قابل‌ کشت‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ .

ارتفاعات‌ ایران‌ رابطور کلی‌ می‌ توان‌ به‌ چهار رشته‌ کوه‌ اصلی‌ تقسیم‌ نمود که‌ عبارتند از :رشته‌ کوه‌های‌ شمالی‌ ،رشته‌ کوه‌های‌ غربی‌ ، رشته‌ کوه‌ های‌ جنوبی‌ و کوههای‌ مرکزی‌ و شرقی‌ .

کوه‌های‌ شمالی‌ از کوه‌های‌ آرارات‌ در ترکیه‌ شروع‌ شده‌ ،به‌ ترتیب‌ باکوه‌های‌ علمدار، سهند، سبلان‌ ، کوههای‌ طالش‌ ، کوههای‌ قافلانکوه‌ در آذربایجان‌ ، رشته‌ کوه‌ های‌ البرز در شمال‌ تهران‌ و قسمت‌ جنوبی‌ استانهای‌ گیلان‌ و مازندران‌ ،رشته‌ کوه‌های‌ آلاداغ‌ ،بینالود ،هزار مسجد وقره‌ داغ‌ در خراسان‌ ادامه‌ یافته‌ ،در افغانستان‌ به‌ کوه‌های‌ هند وکش‌ می‌پیوندد. بلندترین‌ نقطه‌ این‌ کوه‌ها، قلة‌ دماوند با ۵۶۷۱ متر ارتفاع‌ است‌ که‌ بلندترین‌ نقطة‌ ایرن‌ نیزمحسوب‌ می‌ شود.

رشته‌ کوه‌های‌ غربی‌ نیز از آرارات‌ شروع‌ شده‌ واز شمال‌ غربی‌ به‌ سوی‌ جنوب‌ شرقی‌ امتداد داشته‌ و کوههای‌ ساری‌ داش‌ ، چهل‌ چشمه‌ ،پنجه‌ علی‌ ، الوند ،کوه‌های‌ بختیاری‌ ،پیشکوه‌ وپشتکوه‌ ،اشتران‌ کوه‌ و زردکوه‌ رادربرمی‌ گیرد که‌ تقریبا" تمام‌ این‌ سلسله‌ کوه‌ها را در مجموع‌ رشته‌ کوه‌ زاگرس‌ می‌ نامند .بلندترین‌ نقطه‌ این‌ رشته‌ ، قله‌ دینار (دنا) است‌ که‌ ۴۴۰۹ متر ارتفاع‌ دارد.

رشته‌ کوه‌ های‌ جنوبی‌ از خوزستان‌ تا سیستان‌ و بلوچستان‌ امتداد یافته‌ وبه‌ کوه‌های‌ سلیمان‌ در پاکستان‌ می‌ پیوندد و شامل‌ کوه‌های‌ سپیدار، میمند، کوه‌های‌ بشاگرد و کوه‌ بم‌ پشت‌ می‌ باشد.

کوههای‌ مرکزی‌ و شرقی‌ عمدتا" شامل‌ کوه‌های‌ کرکس‌ ، شیرکوه‌ ،کوه‌ بنان‌ ،جبال‌ بارز،بزمان‌ وتفتان‌ بوده‌ و بلندترین‌ نقطه‌ این‌ کوه‌ها ،کوه‌ هزار(۴۴۶۵ متر) می‌ باشد .

اکثر رودهای‌ جاری‌ درایران‌ کم‌ آب‌ بوده‌ وتنها رود قابل‌ کشتیرانی‌ آن‌ ،رود کارون‌ است‌ .رودهای‌ ایران‌ در چهار حوضة‌ عمدة‌ دریای‌ خزر ،خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ ، دریاچة‌ ارومیه‌ و آبریزهای‌ داخلی‌ جریان‌ دارند.

مهمترین‌ رودهای‌ حوضة‌ خلیج‌ فاس‌ و دریای‌ عمان‌ عبارتنداز :کارون‌ ،جراحی‌ ،کرخه‌ ،دز، زهره‌ ،مند ،هندیجان‌ ،دالکی‌ ، سیمره‌ ،تیاب‌ ، شور،اروند رود، کل‌ ،مهران‌ ،الوند، میناب‌ ، سرباز و باهوکلا ت‌ .

سیمینه‌ رود، زرینه‌ رود،آجی‌ چای‌ (تلخه‌ رود)و نازلو چای‌ ،از رودهایی‌ هستند که‌ به‌ دریاچه‌ ارومیه‌ می‌ ریزند.

رودهای‌ عمدة‌ حوضة‌ دریای‌ خزر عبارتنداز: قزل‌ اوزن‌ ، سفید رود، شور،اهرچای‌ ،زنجان‌ چای‌ شاهرود،قره‌ سو،ارس‌ ، چالوس‌ ،هراز،تجن‌ ،گرگان‌ واترک‌ .

همچنین‌ رودهای‌ بمپور، هلیل‌ رود، ماشکل‌ ، شور، کال‌ شور، جوین‌ ،کر، زاینده‌ رود،حبله‌ رود،قره‌ چای‌، کرج‌ ،جاجرود وکشف‌ رود نیزبه‌ حوضه‌های‌ داخلی‌ می‌ ریزند.

خلیج‌ فارس‌ که‌ درجنوب‌ ایران‌ واقع‌ شده‌ و ارتباط‌ دریایی‌ کشور را از طریق‌ تنگة‌ هرمز و دریای‌ عمان‌ با سایر نقاط‌ جهان‌ تأمین‌ می‌ کند، در حدود ۲۴۰۰۰۰ کیلومتر مربع‌ وسعت‌ دارد.

وسیعترین‌ جزیره‌های‌ ایران‌ که‌ عمدتا" در خلیج‌ فارس‌ و تنگة‌ هرمز واقع‌ شده‌اند عبارتنداز:قشم‌ (۱۴۹۱ کیلومترمربع‌ ) ، کیش‌ (۷/۸۹ )، لاوان‌ (۷۶ )، لارک‌ (۷/۴۸)، هرمز(۹/۴۱)، هنگام‌ (۶/۳۳ )،اشک‌ (۳/۲۶ کیلومتر مربع‌ در دریاچة‌ ارومیه‌ )، فارور بزرگ‌ (۲/۲۶ )، هندورابی‌ (۱/۲۱)، خارک‌ (۵/۲۰ )، مینو(۸/۱۷ )، وسری‌ (سیری‌ ۳/۱۷ کیلومتر مربع‌ ).

دریای‌ خزر با ۲۰۰/۴۲۴ کیلومتر مربع‌ وسعت‌ (بزرگترین‌ دریاچة‌ جهان‌ ) در شمال‌ ایران‌ واقع‌ شده‌ و ارتباط‌ دریایی‌ ایران‌ را با کشورهای‌ اروپائی‌ از طریق‌ آبراهه‌ های‌ ولگا ودن‌ در کشور روسیه‌ برقرار می‌ کنند. آب‌ بیشتر دریاچه‌ های‌ ایران‌ شور است‌ و بزرگترین‌ آنها عبارتنداز: ارومیه‌ (۴۸۶۸ کیلومتر مربع‌ )، نمک‌ (۱۸۰۶)، هامون‌ جازموریان‌ (۱۰۹۷ )، بختگان‌ (۷۵۰ )، طشک‌ (تشک‌ ۴۴۲ )، مهارلو(۲۰۸ )، حوض‌ سلطان‌ (۵/۱۰۶ )، فامور (پریشان‌ ۴۳)و زریوار (۵/۸ کیلومتر مربع‌ ).

در حدود ۱۸۰۲۰۰ کیلومتر مربع‌ از خاک‌ ایران‌ را جنگل‌ پوشانده‌ که‌ حدود ۵/۵۵ % آن‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌ های‌ بلوط‌ غرب‌ کشور است‌ و «جنگل‌ های‌ شمال‌ » در حاشیة‌ جنوبی‌ دریای‌ خزر ۱۹% ،جنگل‌ های‌ پستة‌ پراکنده‌ در جنوب‌ وشرق‌ ۳/۱۳ % ، جنگل‌ های‌ کوهستانی‌ ارس‌ ۶/۶ % ،و جنگل‌ های‌ گرمسیری‌ و کویری‌ نیز ۶/۵ % آن‌ را تشکیل‌ می‌ دهد.

کشور ایران‌ داری‌ آب‌ وهوایی‌ متنوع‌ و متفاوت‌ بوده‌ و با مقایسه‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور این‌ تنوع‌ رامی‌ توان‌ به‌ خوبی‌ مشاهده‌ نمود . ارتفاع‌ کوه‌های‌ شمالی‌ ، غربی‌ و جنوبی‌ به‌ قدری‌ زیاد است‌ که‌ از تأثیر کلی‌ بادهای‌ مرطوب‌ دریای‌ خزر ،دریای‌ مدیترانه‌ و خلیج‌ فاس‌ در نواحی‌ ایران‌ جلوگیری‌ می‌ کند. به‌ همین‌ سبب‌ دامنه‌ های‌ خارجی‌ این‌ کوه‌ها دارای‌ آب‌ وهوای‌ مرطوب‌ بوده‌ و دامنه‌ های‌ داخلی‌ آن‌ خشک‌ است‌ .

در کرانه‌ های‌ جنوبی‌ دریای‌ خزر آب‌ و هوا معتدل‌ ،و میزان‌ بارندگی‌ آن‌ به‌ خصوص‌ در سواحل‌ غربی‌ گیلان‌ بیشتر از سایر نقاط‌ است‌ . مقدار متوسط‌ گرمای‌ سالانه‌ دراین‌ نواحی‌ در حدود ۱۸ درجه‌ سانتیگراد می‌ باشد .

آب‌ وهوای‌ قسمت‌ غربی‌ کشور مدیترانه‌ای‌ است‌ که‌ در نواحی‌ جنوبی‌ آن‌ آب‌ وهوای‌ نیمه‌ صحرایی‌ گرم‌ نیز بر آن‌ تأثیر می‌ گذارد .دراین‌ نواحی‌ تابستانها با گرمای‌ شدید در دره‌ها و هوای‌ معتدل‌ در ارتفاعات‌ همراه‌ بوده‌ و در زمستانها هوای‌ معتدل‌ در دره‌ ها و سرمای‌ شدید در ارتفاعات‌ حکمفرمااست‌ .

در نواحی‌ جنوبی‌ ،با وجود هوای‌ مرطوبی‌ که‌ در سرتاسر این‌ منطقه‌ حاکم‌ است‌، میران‌ حرارت‌ دراین‌ قسمت‌ ها بالا بوده‌ ، به‌ طوری‌ که‌ حداکثر گرما در خوزستان‌ به‌ ۵۴ درجه‌ سانتیگراد نیز می‌رسد .از ویژگیهای‌ این‌ ناحیه‌ تابستانهای‌ گرم‌ و زمستانهای‌ معتدل‌ است‌ و اختلاف‌ درجه‌ حرارت‌ در فصول‌ مختلف‌ و شب‌ و روز ،زیاد نیست‌ .به‌ علت‌ وجود کوه‌های‌ البرز درشمال‌ و رشته‌ کوه‌های‌ زاگرس‌ در غرب‌ کشور، همانگونه‌ که‌ ذکر شد ، نواحی‌ داخلی‌ فلات‌ ایران‌ دارای‌ آب‌ و هوای‌ خشک‌ وبیابانی‌ است‌ . در کوهپایه‌ های‌ شمالی‌ و غربی‌ اثراتی‌ از آب‌ وهوای‌ معتدل‌ مجاور در آن‌ وجود داشته‌ و هرچه‌ از غرب‌ به‌ شرق‌ و ازشمال‌ به‌ جنوب‌ برویم‌ از اثر بادهای‌ مرطوب‌ کاسته‌ شده‌ و گرمای‌ هوا نیز افزایش‌ می‌ یابد. درقسمت‌ پست‌ مرکزی‌ ،شرقی‌ و جنوب‌ شرقی‌ ایران‌ آب‌ وهوای‌ بیابانی‌ حکمفرماست‌ . که‌ ازمشخصا ت‌ آن‌ سرمای‌ شدید زمستانهاو گرمای‌ سوزان‌ تابستانهاو اختلاف‌ فاحش‌ بین‌ در جه‌ حرارت‌ شب‌ و روز می‌ باشد.

برچسب ها جغرافیا

نظرات


 1. Thanks a lot, I value this!
  cialis reviews cialis 20 mg effectiveness buy cialis online legal cialis 5mg billiger cialis para que sirve prices on cialis 10 mg rezeptfrei cialis apotheke prescription doctor cialis cialis uk cialis cipla best buy

 2. Really all kinds of superb facts!
  cialis purchasing cost of cialis cvs acheter cialis kamagra fast cialis online we recommend cialis info cialis without a doctor's prescription acquistare cialis internet cialis efficacit cialis generico milano cialis generique

 3. You said it very well.!
  wow cialis 20 generico cialis mexico cialis online nederland cialis for sale in europa cipla cialis online when can i take another cialis cialis rezeptfrei cialis mit grapefruitsaft cialis 200 dollar savings card cialis 100mg suppliers

 4. Kudos. I enjoy it.
  cialis bula cialis efficacit safe dosage for cialis enter site natural cialis cialis prezzo di mercato cialis en mexico precio tadalafil 10 mg cialis generic tadalafil buy cialis side effects dangers how to buy cialis online usa

 5. Truly many of excellent material!
  cialis authentique suisse cialis 10 doctissimo 200 cialis coupon side effects of cialis cialis 05 cialis 5 mg funziona cialis in sconto tadalafil non 5 mg cialis generici order generic cialis online

 6. Really loads of amazing facts.
  generic cialis pro generic cialis in vietnam buy generic cialis online cialis overnight cialis tadalafil cialis rezeptfrei effetti del cialis cialis 30 day sample il cialis quanto costa cialis generika in deutschland kaufen

 7. You stated that exceptionally well!
  link for you cialis price callus how do cialis pills work cheap cialis cialis 50 mg soft tab cialis for sale in europa cialis 100 mg 30 tablet only best offers cialis use 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis cipla best buy

 8. Helpful postings. Cheers!
  cialis generico milano we choice cialis uk cialis flussig cialis 200 dollar savings card recommended site cialis kanada generic cialis in vietnam cialis coupons cialis prices cialis daily dose generic cialis super acti

 9. Kudos! An abundance of stuff.

  cialis 10 doctissimo cialis wir preise cialis 5 mg schweiz dose size of cialis sublingual cialis online prezzo cialis a buon mercato cialis pills cialis online holland generico cialis mexico bulk cialis

 10. Cheers, A lot of advice.

  cialis generique buy cialis online nz if a woman takes a mans cialis online prescriptions cialis cialis 30 day sample compare prices cialis uk cialis side effects dangers costo in farmacia cialis cialis ahumada chinese cialis 50 mg

 11. Seriously all kinds of good information.
  cialis 50 mg soft tab precios de cialis generico where to buy cialis in ontario 200 cialis coupon achat cialis en europe cialis from canada low dose cialis blood pressure order generic cialis online cialis diario compra cialis pills price each

 12. Cheers. A good amount of tips.

  200 cialis coupon cialis 5 mg funziona cialis in sconto estudios de cialis genricos tadalafil generic acheter cialis kamagra cheap cialis comprar cialis 10 espa241a we like it safe cheap cialis cialis with 2 days delivery

 13. You explained that well.
  cialis generico milano cialis vs viagra cialis tadalafil enter site very cheap cialis prices for cialis 50mg buy cialis sample pack cialis kaufen wo trusted tabled cialis softabs prezzo di cialis in bulgaria only now cialis for sale in us

 14. You said it adequately..
  cialis daily dose generic cialis online nederland estudios de cialis genricos cialis cost cialis herbs try it no rx cialis cialis per paypa precios cialis peru cialis for daily use cialis patentablauf in deutschland

 15. You actually revealed this terrifically.
  cialis diario compra cialis online napol cialis online napol acheter cialis kamagra cialis cuantos mg hay only now cialis 20 mg cialis great britain cialis for sale south africa generic cialis soft gels cialis 5 mg scheda tecnica

 16. Great advice. Appreciate it!
  import cialis we like it safe cheap cialis estudios de cialis genricos cialis australia org opinioni cialis generico deutschland cialis online buy original cialis canadian cialis cialis coupons cialis generic availability

 17. Terrific knowledge. Thanks.
  achat cialis en europe 200 cialis coupon cialis soft tabs for sale cialis 200 dollar savings card calis prezzo di cialis in bulgaria cialis savings card try it no rx cialis the best site cialis tablets cialis manufacturer coupon

 18. You actually explained that effectively.
  how buy viagra online buy real viagra online buy viagra where buying viagra online safe cheap generic viagra online pharmacy buy cheap generic viagra where to buy viagra on line viagra cheap levitra buy generic viagra australia viagra cheap online uk

 19. Many thanks. A good amount of postings!

  cialis super kamagra miglior cialis generico overnight cialis tadalafil cialis billig cialis generico in farmacia click here to buy cialis cialis dosage cialis lilly tadalafi cialis for sale in europa dose size of cialis

 20. Regards. Lots of facts.

  buy price viagra purchase viagra online buy viagra from uk buy viagra online without a prescription buy viagra canada online viagra cheap online uk viagra from pharmacy buy viagra walgreens buy viagra tablets where i can buy viagra

 21. Seriously a good deal of good tips!
  cialis 20 mg cut in half cialis for sale cialis ahumada cialis generico in farmacia prices on cialis 10 mg cialis pills generic cialis levitra recommended site cialis kanada cialis generico postepay cialis prices in england

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30